På Häggblomman finns möjlighet till kreativa utmaningar tillsammans med andra inom exempelvis akvarellmåleri, skrivande och hantverk. Vi arrangerar också retreater och pilgrimsvandringar. Kurser och retreater hålls i samarbete med Åredalens Folkhögskola och Fyra Systrar. Du kan också gå in och läsa mer om retreatverksamhet i Jämtlands län på www.retreaterjamtland.se .


 

Lustfyllt lärande i

kreativ miljö